Dyrektor SOSW nr 2 informuje,
że nauczanie zdalne zostaje
przedłużone do 28.02.2021r.
Uczniowie odbywający zajęcia
praktyczne u pracodawców realizują je zgodnie z ustalonym harmonogramem.