Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni informuje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych do 25 kwietnia 2021 r. Uczniowie klas III BSS I st nr 7 od poniedziałku 26 kwietnia wracają na zajęcia praktyczne do pracodawców, o ile u pracodawcy
nie występują zdarzenia będące zagrożeniem dla zdrowia uczniów.