Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni informuje, że zawiesza zajęcia
stacjonarne od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
Uczniowie Szkoły Branżowej uczęszczają na zajęcia

praktyczne według planu.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność nie

mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się
zdalnie z terenu szkoły po uprzednim zgłoszeniu takiej
potrzeby do dyrektora placówki.
Powrót wychowanków do internatu 10 stycznia 2022r.