Decyzją dyrektora SOSW nr 2 w Gdyni po uzgodnieniu
z Prezydium Rady Rodziców w dniach 27.01 – 11.02. 2022
uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne.
W trybie stacjonarnym zgodnie z planem odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki u pracodawcy.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność

nie mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się zdalnie z terenu szkoły po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby do dyrektora placówki.