Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Apel Samorządu Uczniowskiego

W środę 19 września 2018 odbył się tradycyjnie apel S.U.
Podczas apelu:
- zaprezentowano opiekunów oraz skład Samorządu Uczniowskiego,
- przypomniano Kodeks Ucznia i Wychowanka
- p. Marzena opowiedziała o zaplanowanych działaniach ekologicznych i zachęcała uczniów do udziału w całorocznych konkursach
- p. Basia zapoznała nas z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa,
do którego przystąpiła szkoła i opowiedziała o planowanych działaniach i oczywiście
zachęcała gorąco do czytania.
1 3 4

5