Miesięczne archiwum: Marzec 2019

XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

W dniu 19 marca 2019 w SOSW nr 2 w Gdyni odbył się
XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
pod hasłem „Zmieniamy zachowania na dobre”.

W konkursie wzięło udział 9 zespołów ze szkół podstawowych i branżowych z terenu
działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Były to następujące szkoły podstawowe: SP nr 10 z Gdyni, SP nr 11 z Gdyni, SP nr 34
z Gdyni, SP nr 40 z Gdyni, SP nr 7 z Wejherowa i Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mostów.
Oraz szkoły branżowe: Szkoła Branżowa I st. Nr 7 z Gdyni, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy nr 1  z Gdyni i Szkoła Branżowa I st. Nr 5 z Wejherowa.

Uczniowie współzawodniczyli w wielu konkurencjach. Były to zadania pisemne oraz
praktyczne, które zgrupowane były wokół tytułów:
1/ Zmieniamy zachowania na dobre: w domu
2/ Zmieniamy zachowania na dobre: w szkole
3/ Zmieniamy zachowania na dobre: w mieście
4/ Zmieniamy zachowania na dobre: w lesie
Ostatnim etapem konkursu była konkurencja plastyczna, tym razem uczniowie wykonywali stroiki wielkanocne z różnych opakowań i odpadów.

W tym roku oprócz nagród za I, II i III miejsce przyznano tytuły
„Mistrza Ekologii szkół podstawowych” i „Mistrza Ekologii szkół branżowych”
Tytuły te i I miejsca w swoich kategoriach zdobyli odpowiednio uczniowie:
SP nr 34 w Gdyni i Szkoła Branżowa I st. Nr 7 w Gdyni.
Kolejne miejsca wśród szkół podstawowych zajęły:
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
III miejsce – SP nr 11 w Gdyni
wśród szkół branżowych :
II miejsce – SPDP nr 1 w Gdyni
III miejsce – Szkoła Branżowa I st. Nr 5 w Wejherowie.
Jak co roku konkurs cieszył się dużym powodzeniem i dostarczył wiele radości
uczestnikom.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

1
2
34 56 78 910 1113 14 15 16 17 1819 2021 2223 2425 2627MISTRZOWIE EKOLOGII

30 20190318_11411120190318_114218 20190318_11425620190318_114402 20190318_11450120190318_114541

 

XVII Gdyńska Edycja „Ośmiu Wspaniałych”

Iwona Mielniczuk z klasy III LO została laureatką tegorocznej edycji
„Ośmiu Wspaniałych”.
Iwonka jest liderką Szkolnego Wolontariatu, w którym działa już od wielu lat i oddaje swoje serce i czas potrzebującym.
Serdecznie gratulujemy!!!

Podczas uroczystości podziękowanie za wspieranie szkolnego wolontariatu
otrzymała też p. Beata Gajewska
1 2 3 4 5 6

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” ma na celu promocję młodych społeczników. Jest też
zachętą dla młodych, by przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi
we własnym środowisku szkolnym, koleżeńskim i rodzinnym.

Konkurs „Wszechstronny hotelarz”

W dniu 05.03.2019r. w SOSW nr 2 w Gdyni odbył się międzyszkolny konkurs hotelarski WSZECHSTRONNY HOTELARZ”.

Wzięło w nim udział 5 szkół z województwa pomorskiego (ZSS nr 1 Gdańsk, ZSS nr 2 Gdańsk, PZKS Wejherowo, BS I stopnia w ZPS Tczew, SOSW nr 2 Gdynia).

CELE KONKURSU :

– ocena poziomu wszechstronnych umiejętności zawodowych uczestników

– wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa międzyszkolnego

– promocja szkolnictwa zawodowego

– kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Konkurs składał się z dwóch części:

etap teoretyczny – test wyboru (40 zadań)

etap praktyczny – każdy uczestnik musiał wykonać następujace zadania z różnych działów hotelowych t.j.:

ścielenie łóżka,

– nakrycie stołu,

– dekoracyjne składanie ręczników,

– wyposażenie wózka służby pięter w środki niezbędne do pracy,

– wypełnianie dokumentacji hotelowej.

Jury na bieżąco oceniało wykonywanie wszystkich czynności przez każdego uczestnika.

Podczas trwania konkursu panowała przyjazna atmosfera oraz rywalizacja fair play.

Laureaci konkursu:

I miejsce – SOSW nr 2 Gdynia

II miejsce – ZSS nr 1 Gdańsk

III miejscePZKS Wejherowo

IV miejsceZSS nr 2 Gdańsk, BS I stopnia w ZPS Tczew

1 2 3 4 5 7 8 9 6 20190305_120309 20190305_120857 I miejsce IIIniejsce IImiejsce