Konkurs „Wszechstronny hotelarz”

W dniu 05.03.2019r. w SOSW nr 2 w Gdyni odbył się międzyszkolny konkurs hotelarski WSZECHSTRONNY HOTELARZ”.

Wzięło w nim udział 5 szkół z województwa pomorskiego (ZSS nr 1 Gdańsk, ZSS nr 2 Gdańsk, PZKS Wejherowo, BS I stopnia w ZPS Tczew, SOSW nr 2 Gdynia).

CELE KONKURSU :

- ocena poziomu wszechstronnych umiejętności zawodowych uczestników

- wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa międzyszkolnego

- promocja szkolnictwa zawodowego

- kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Konkurs składał się z dwóch części:

- etap teoretyczny – test wyboru (40 zadań)

- etap praktyczny – każdy uczestnik musiał wykonać następujace zadania z różnych działów hotelowych t.j.:

- ścielenie łóżka,

- nakrycie stołu,

- dekoracyjne składanie ręczników,

- wyposażenie wózka służby pięter w środki niezbędne do pracy,

- wypełnianie dokumentacji hotelowej.

Jury na bieżąco oceniało wykonywanie wszystkich czynności przez każdego uczestnika.

Podczas trwania konkursu panowała przyjazna atmosfera oraz rywalizacja fair play.

Laureaci konkursu:

I miejsce – SOSW nr 2 Gdynia

II miejsce – ZSS nr 1 Gdańsk

III miejscePZKS Wejherowo

IV miejsceZSS nr 2 Gdańsk, BS I stopnia w ZPS Tczew

1 2 3 4 5 7 8 9 6 20190305_120309 20190305_120857 I miejsce IIIniejsce IImiejsce