Kadra

Kierownictwo:

Dyrektor Ośrodka: mgr IWONA KRUMHOLC

V-ce Dyrektor : mgr ALDONA KORNACKA


Pracownicy Administracji:

Kierownik Administracyjny: mgr EWA SADECKA

Główna Księgowa: tech. ekonom. VIOLETTA RACHWALSKA

Sekretariat: mgr MAŁGORZATA SAMP