Rekrutacja

Na rok szkolny 2017/2018
przyjmujemy absolwentów gimnazjum do klas I Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 7
na kierunki:
kucharz  - zawód o trzyletnim okresie kształcenia
sprzedawca – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - zawód o trzyletnim okresie kształcenia
cukiernik – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
piekarz – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
oraz absolwentów gimnazjum do XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.
W XVI LOS mogą kształcić się uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej.
kwestionariusz przyjęcia do szkoły
Szkoła Zawodowa Liceum
 • podanie ucznia o przyjęcie do szkoły
 • aktualne orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • skierowanie z organu prowadzącego
  dla uczniów spoza Gdyni
 • opinia o uczniu -wychowawcy, psychologa
 • karta zdrowia ucznia
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
  o możliwości wykonywania wybranego zawodu
 • 3 fotografie
 • świadectwo ukończenia Gimnazjum/Szkoły Podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego)
 • wyniki Egzaminu Gimnazjalnego/Egz. Podst.
 • kserokopia grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.
 • podanie
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadgimnazjalnej
 • skierowanie z organu prowadzącego dla uczniów spoza Gdyni
 • świadectwo ukończenia Gimnazjum/ Szkoły Podstawowej
 • 3 fotografie
 • karta zdrowia
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest przyznane).

 

Dodaj komentarz