ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szk. 2018/2019

Liceum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I LOS
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II LOS
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LOS

Szkoła Zawodowa

KLASA II KUCHARZ HOTELARZ
KLASA III KUCHARZ i HOTELARZ

KLASA I HOTELARZ SPRZEDAWCA KUCHARZ

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM NADAL PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZ INFORMACJĄ NA STRONIE – https://podreczniki.men.gov.pl/ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
Uwaga,  informujemy, że zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949), w kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami gimnazjum, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku.

PUBLIKUJEMY LISTĘ PODRĘCZNIKÓW DO KL. I OBOWIĄZUJĄCĄ W LATACH UBIEGŁYCH