Akcja protestacyjna pracowników Ośrodka

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

Koło NZZS „Solidarność Oświaty” oraz Ognisko ZNP przy SOSW nr 2 w Gdyni informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 przeprowadzona będzie najprawdopodobniej akcja protestacyjna pracowników Ośrodka w formie strajku bezterminowego. W szkole i internacie nie odbędą się zajęcia planowane. Ze względu na ograniczoną możliwość sprawowania opieki nad uczniami prosimy o wyrozumiałość i nie wysyłanie młodzieży do Ośrodka.

Koło NSZZ „Solidarność Oświaty”                                                         Ognisko ZNP

przy SOSW nr 2 w Gdyni                                                                      przy SOSW nr 2 w Gdyni

Tadeusz Pinkiewicz                                                                                    Beata Gajewska

 

Drodzy Rodzice  i Opiekunowie,

W związku z akcją protestacyjną pracowników Ośrodka planowaną od dnia 8 kwietnia do odwołania, może być brak możliwości zorganizowania planowych zająć dydaktycznych. W zaistniałej sytuacji dyrektor SOSW nr 2 prosi rodziców o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie. Dyrekcja podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły bezpieczeństwa i opieki.

Będą Państwo na bieżąco informowani o formach i sposobie protestu pracowników oraz wpływie na funkcjonowanie szkoły i zapewnienie opieki dzieciom.

Dyrekcja SOSW nr 2 w Gdyni