Apel Samorządu Uczniowskiego

W środę 19 września 2018 odbył się tradycyjnie apel S.U.
Podczas apelu:
– zaprezentowano opiekunów oraz skład Samorządu Uczniowskiego,
– przypomniano Kodeks Ucznia i Wychowanka
– p. Marzena opowiedziała o zaplanowanych działaniach ekologicznych i zachęcała uczniów do udziału w całorocznych konkursach
– p. Basia zapoznała nas z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa,
do którego przystąpiła szkoła i opowiedziała o planowanych działaniach i oczywiście
zachęcała gorąco do czytania.
1 3 4

5