Dalsze zawieszenie zajęć stacjonarnych.

Informujemy, iż zostaje wydłużony czas zawieszenia realizacji
stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w SOSW NR 2
do 26 kwietnia 2020r.