PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2017-2020

Program wychowawczo – profilaktyczny Ośrodka dostępny jest w wersji elektronicznej – aby pobrać plik, kliknij poniższy link:

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017 – 2020

Do prawidłowego wyświetlania pliku niezbędny jest program do przeglądania plików PDF.