ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szk. 2019/2020

Liceum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I LICEUM
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II LOS
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LOS

Szkoła Branżowa

KLASA
I
W związku z brakiem podpisania nowej podstawy programowej dla przedmiotów zawodowych w szkole branżowej,  na razie publikujemy tylko listę podręczników do przedmiotów ogólnokształcących, pozostałe podręczniki zostaną podane we wrześniu.

KLASA II HOTELARZ SPRZEDAWCA
KLASA III HOTELARZ KUCHARZ