O nas

Działający przy SOSW nr 2 Internat jest propozycją dla dzieci i młodzieży, która nie ma w miejscu zamieszkania wybranej szkoły, jak również dla tej młodzieży, która z uwagi na trudne warunki życiowo – bytowe nie może wypełniać obowiązku szkolnego. Pobyt wychowanka może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak jak do 24 roku życia.

Internat zapewnia opiekę całodobową.