Archiwum kategorii: aktualności

Nauczanie zdalne w SOSW2: 19.10 -23.10. 2020

W związku z wykryciem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydaje decyzję o przejściu szkoły w tryb nauczania zdalnego w dniach od 19.10.2020 do 23.10.2020
Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja dla uczniów, w jaki sposób mogą dołączyć do zaplanowanych przez nauczycieli lekcji zdalnych.

Podsumowanie konkursów ekologicznych za rok 2019/2020

Nasza szkoła kolejny raz wiodła prym w konkursach ekologicznych ogłaszanych co roku przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Zdobyliśmy I miejsce w zbiórce elektroodpadów czyli w Konkursie „Ekspert E.E.” i II miejsce w zbiórce nakrętek w ramach konkursu „Mała nakrętka – duży problem”.
Natomiast Agnieszka C. zdobyła indywidualnie II miejsce w zbiórce elektroodpadów wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Z powodu pandemii rozdanie nagród odbyło się w naszej szkole a nie jak zwykle na Gali Ekologii.
Nagrody wręczył osobiście Przewodniczący KZG „Dolina Redy i Chylonki” pan Tadeusz Wiśniewski oraz p. Monika Rak.
W imieniu szkoły nagrody i statuetkę odebrała pani dyrektor Iwona Krumholc oraz koordynator konkursu p. Marzena Jaworska wraz z przedstawicielami uczniów i Agnieszką.

Zmiany w STATUCIE – Punktowy System Oceniania Zachowania

Od 1 października 2020r. w naszej szkole obowiązywać będzie Punktowy System Oceniania Zachowania. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje pulę 100 punktów – jest ona równowartością oceny dobrej, którą uczeń poprzez różne swoje zachowania i aktywności może zwiększyć lub zmniejszyć. Szczegółowe zasady oraz kryteria punktowania zachowania znajdują się w znowelizowanych Statutach poszczególnych szkół w rozdziałach Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021

Od 1 października 2020 każdy nauczyciel będzie do dyspozycji rodziców przez 1 godzinę w miesiącu. Konsultacje będą odbywały się w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams – dostęp w Office365, rodzic loguje się przez konto swojego dziecka.
Szczegółowy wykaz dni i godzin konsultacji oraz Instrukcja korzystania krok po kroku z aplikacji Teams znajdują się tutaj:

Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 według następujących zasad i harmonogramu.

godz. 9.00 – uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej i Liceum

godz. 10.00 – uczniowie klas drugich Liceum

godz. 11.00 – uczniowie klas drugich Szkoły Branżowej

godz.12.00 – uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej i Liceum

Uczniowie nie wchodzą do budynku, tylko udają się na wskazane przez pracownika szkoły miejsce na boisku szkolnym.
W przypadku deszczu spotkania odbędą się tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SOSW nr 2 W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

REGULAMIN INTERNATU NA CZAS PANDEMII