POWOŁANIE STOWARZYSZENIA AS

W dniu 04 marca 2022r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia AS, które będzie działało przy naszym Ośrodku.

Głównym celem Stowarzyszenia AS – nawiązującego swoją nazwą do takich umiejętności jak aktywność, samodzielność w życiu codziennym uczniów, jest odpowiedzialne wchodzenie w dorosłe życie, nauka podstaw przedsiębiorczości, wychodzenie spod opiekuńczego parasola rodziców
oraz:

a. Wspieranie rozwoju i usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami,
b. Uniezależnienie się osób z niepełnosprawnościami od pomocy społecznej poprzez aktywne stanowienie o sobie,
c. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób z niepełnosprawnościami,
d. Dążenie do optymalnego rozwoju jednostki i uspołecznienie jej,
e. Działania na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami,
f. Wpływanie na treść przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
g. Ograniczanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.