Historia szkoły

Początki naszej placówki sięgają lat sześćdziesiątych.

  • 1 września 1963 roku na podstawie Orzeczenia wydanego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
    w Gdańsku powołano do życia Szkołę Podstawową Specjalną Nr 32 w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 4.

  • Na podstawie Orzeczenia z dnia 9 lipca 1984 roku wydanego przez Kuratorium Oświaty  i Wychowania przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku powołano z dniem 1 września 1984 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni.
    W skład Ośrodka weszła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32 im. Marii Konopnickiej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Internat. Internat przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz dawnego województwa gdańskiego (obecnie pomorskiego).

  • Z dniem 1 września 1994 roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku powołało do życia Szkołę Zasadniczą Specjalną o profilu kucharskim. W ciągu następnych lat szkoła rozszerzała ofertę o kolejne kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, blacharz samochodowy, sprzedawca, cukiernik, stolarz.

  • Z dniem 1 września 1999 na mocy Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 roku powstało Gimnazjum Specjalne nr 22, które włączono w skład Ośrodka.

  • Z dniem 1 września 2005 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni zmienił lokalizację. Obecnie znajduje się w budynku przy ulicy Energetyków 13.

W skład Ośrodka wchodzi obecnie:

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 8
XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne oraz Grupy Wychowawcze.