Szkoła Branżowa

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 w Gdyni kształci obecnie uczniów w następujących zawodach:

 • sprzedawca (dziewczęta i chłopcy)

 • pracownik pomocniczy gastronomii (dziewczęta i chłopcy)

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dziewczęta i chłopcy)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie ucznia o przyjęcie do szkoły

 • Życiorys

 • Aktualne orzeczenie Kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 • Skierowanie z organu prowadzącego

 • Opinia o uczniu – wychowawcy, psychologa

 • Karta zdrowia ucznia

 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania wybranego zawodu

 • 3 fotografie

 • Świadectwo ukończenia Gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego)

 • Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

 • Kserokopia grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego

Dodaj komentarz