Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Dzisiaj punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017.
Po wniesieniu sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego,
Pani dyrektor Iwona Krumholc serdecznie przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli
i rodziców. Następnie przedstawiła nauczycieli i wychowawców oraz życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Iwona

Jednak kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Certyfikatów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe. Z ogromną radością dowiedzieliśmy się, że aż 13 uczniów spośród 17 zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdało
tenże egzamin w zawodach: kucharz, sprzedawca i pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej.

uczniowie z dyplomami

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!