UWAGA, ZMIANA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1/ Ze względu na zmiany terminu matur w dniach 4-5-6 maja 2020
będzie prowadzone nauczanie zdalne według obowiązującego planu lekcji – nie są to dni wolne.

2/ W dniach 8 – 9 -10 czerwca 2020 przeprowadzone zostaną egzaminy maturalne i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.