Uwaga! Zmiana nr konta do wpłat na Radę Rodziców.

RADA RODZICÓW
PKO BP SA. I Oddział Gdynia
NR Konta:  88 1440 1026 0000 0000 0669 1633
w treści przelewu proszę wpisać:
darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz klasę