Przegląd teatralny

Przegląd Twórczości Teatralnej „My zaczarowani teatrem” jest cykliczną imprezą organizowaną od 2001 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni pod patronatem Urzędu Miasta Gdyni.

Organizatorkami Przeglądu są nauczycielki naszego Ośrodka:

mgr Barbara Jagodzińska i mgr Jadwiga Wójtowicz-Paciorek

Przegląd odbywa się w miesiącu maju dla uczczenia Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada 5 maja.

Przedstawienia odbywają się na deskach różnych gdyńskich teatrów.

Od  roku 2005 Przegląd odbywa się w Kinoteatrze „Grom”.

W przeglądzie biorą udział dzieci i młodzież z gdyńskich placówek specjalnych.