Zakończenie roku szkolnego klas III XVI LOS

29 kwietnia 2022r. odbyła się u nas podniosła uroczystość pożegnania szkoły przez absolwentów klas trzecich licealnych.
Na początku uroczystości odbyło się przekazanie sztandaru ośrodka nowemu pocztowi sztandarowemu.

Następnie pani Dyrektor Ośrodka mgr Iwona Krumholc pożegnała uczniów życząc im sukcesów na nowej drodze życia, spełniania marzeń i powodzenia podczas egzaminu maturalnego.

Dumą naszej szkoły jest w tym roku Krzysztof,
z klasy III A, który otrzymał świadectwo
z czerwonym paskiem.
Serdecznie gratulujemy!

Po rozdaniu świadectw uczniom klasy III A i III B wręczono nagrody i wyróżnienia tym, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działalność wolontariacką, ekologiczną czy też w kółku teatralnym.

Na zakończenie delegacja klas trzecich podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom Ośrodka. W części artystycznej obejrzeliśmy filmiki wspominające życie klasowe w ciągu 3 lat nauki w XVI LOS.