Zmiany w kalendarzu roku szkolnego.

Dyrektor SOSW nr 2 informuje, że w związku
z przesunięciem terminu ferii zmianie ulegają
terminy dotyczące klasyfikacji
za I semestr w BSS I st.nr 7 i w XVI LOS
(klasy III LOS – bez zmian)
I semestr  –   01.09.2020r. – 29.01.2021r.
(oceny do 26.01.2021;  Rada Ped. 28.01.2021)