POWOŁANIE STOWARZYSZENIA AS

W dniu 04 marca 2022r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia AS, które będzie działało przy naszym Ośrodku.

Głównym celem Stowarzyszenia AS – nawiązującego swoją nazwą do takich umiejętności jak aktywność, samodzielność w życiu codziennym uczniów, jest odpowiedzialne wchodzenie w dorosłe życie, nauka podstaw przedsiębiorczości, wychodzenie spod opiekuńczego parasola rodziców
oraz:

a. Wspieranie rozwoju i usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami,
b. Uniezależnienie się osób z niepełnosprawnościami od pomocy społecznej poprzez aktywne stanowienie o sobie,
c. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób z niepełnosprawnościami,
d. Dążenie do optymalnego rozwoju jednostki i uspołecznienie jej,
e. Działania na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami,
f. Wpływanie na treść przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
g. Ograniczanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Decyzją dyrektora SOSW nr 2 w Gdyni po uzgodnieniu
z Prezydium Rady Rodziców w dniach 27.01 – 11.02. 2022
uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne.
W trybie stacjonarnym zgodnie z planem odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki u pracodawcy.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność

nie mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się zdalnie z terenu szkoły po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby do dyrektora placówki.

Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni informuje, że zawiesza zajęcia
stacjonarne od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
Uczniowie Szkoły Branżowej uczęszczają na zajęcia

praktyczne według planu.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność nie

mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się
zdalnie z terenu szkoły po uprzednim zgłoszeniu takiej
potrzeby do dyrektora placówki.
Powrót wychowanków do internatu 10 stycznia 2022r.

Konkurs: „Dokończ historię”

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych
ulubionych postaci ze szkolnych lektur.
Fikcyjnych lub historycznych.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich – liceów, techników
i szkół branżowych.

2. Uczestnik Konkursu przesyła, do 1 marca 2022, na adres SOSW nr 2, jedną pracę konkursową – nie może przekroczyć trzech stron wydruku
komputerowego na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5, w trzech egzemplarzach.

3. Praca powinna być podpisana HASŁEM/PSEUDONIMEM na każdej stronie.

4. Do pracy należy dołączyć, w zaklejonej kopercie, formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), koperta musi być opisana HASŁEM/PSEUDONIMEM

5. Wyniki Konkursu 14 kwietnia 2022

6. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy

7. e-mail Konkursu: kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com

Jury:
Iwona Kienzler – Juror Honorowy – Autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych
i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się
historią, a zwłaszcza rolą kobiet.

oraz: Beata Gajewska, Joanna Lewandowicz, Katarzyna Murawska

Regulamin Konkursu

Zgodna na opublikowanie pracy

Europejski Dzień Języków

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W naszej szkole obchodzono ten dzień w dniu 29.09.2021 tj. w środę.

W dniu 19.09.2021 przy współpracy samorządu szkolnego oraz nauczycieli języków obcych naszej szkoły, odbyło się losowanie krajów europejskich dla poszczególnych klas liceum.
Losowanie wyłoniło następujący porządek przypisania klasom kolejnych krajów europejskich: klasa 1A – Grecja, klasa 1B – Francja, klasa 1 C – Włochy, klasa 2A – Dania, klasa 2B – Austria, klasa 2C – Portugalia, klasa 3A – Wielka Brytania, klasa 3B – Niemcy, klasa 3D – Szwajcaria, klasa 3E – Szwecja.

Zadaniem każdej z klas było przygotowanie stoiska z informacjami na temat poszczególnych krajów, według następujących punktów:

  • flaga kraju – minimalna wielkość A4
  • mapa Europy wraz z zaznaczonym „naszym” krajem oraz jego stolicą
  • język/języki – nagranie do posłuchania – piosenka lub recytacja w danym języku
  • plakat z informacjami o najważniejszej osobie w kraju, liczbie ludności, granicach, walucie itp.
  • celebryci – znane osoby ze świata kultury i sportu – może być plakat lub prezentacja
  • kuchnia – przygotowanie potraw charakterystycznych dla „naszego” kraju, do skosztowania, dla osób odwiedzających nasze stoisko, ewentualnie dodatkowo w formie plakatu informacja o potrawach typowych dla kuchni „naszego” kraju
  • ciekawostki dotyczące fauny i flory (roślinności oraz zwierząt) danego kraju
  • krótkie przedstawienie/ skecz lub żart zawierający typowe dla danego kraju poczucie humoru – dla chętnych

Uczniowie szkoły zagłosowali na najlepsze prezentacje krajów i wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – klasa 3B NIEMCY
II miejsce – klasa 3A Wielka Brytania 
III miejsce – klasa IA Grecja

Wycieczki po porcie.

W czwartek 23 września mieliśmy okazję uczestniczyć w rejsie statkiem wycieczkowym „Dragon” i zwiedzać Port Gdynia S.A. od strony morza. Mimo nie najlepszej pogody rejs był wspaniałą przygodą i dobrą zabawą, a niektórzy z nas po raz pierwszy płynęli statkiem 🙂

W sobotę 25 września po raz kolejny mieliśmy okazję zwiedzać Port Gdyński. Autobusami przez ponad 2 godziny zwiedzaliśmy tereny portowe i przyglądaliśmy się pracy w porcie. Zwiedziliśmy terminal drobnicowy, kontenerowy i węglowy.