Dyrektor SOSW nr 2 informuje,
że nauczanie zdalne zostaje
przedłużone do 14.02.2021r.
Uczniowie odbywający zajęcia
praktyczne u pracodawców realizują je zgodnie
z ustalonym harmonogramem.