Dyrektor SOSW nr 2 informuje, że w dniach
29 marca – 11 kwietnia 2021r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne.
W szkołach nadal obowiązuje zdalne nauczanie.
Również w dniach 29 marca – 11 kwietnia 2021r.

zawieszona zostaje realizacja zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie
umowy o pracę.