Wszystkie wpisy, których autorem jest Patrycja Lorenz-Rożniecka

Zaproszenie na Międzyszkolny 

Turniej Gier Planszowych Historycznych

Polska – wiem!

oraz na

Quiz „Biała Wstążka”

W ramach międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”- największej na świecie kampanii społecznej, mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

 

26 listopada 2015

w SOSW nr 2 w Gdyni

 

szczegóły w zakładce „Z życia szkoły”

Wyprawka Szkolna 2015/16

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:
1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2. uczniów słabowidzących,
3. uczniów niesłyszących,
4. uczniów słabosłyszących,
5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Szkoła zawodowa – zwrot do 390 zł
Liceum Ogólnokształcące – zwrot do 445 zł.
Wnioski będą do odebrania w szkole 1 września.

Róża Ekologii

17 czerwca 2015 na uroczystości w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym wręczono wyróżnienia dla placówek, pedagogów i uczniów biorących udział w ekokonkursach. 

Nowością było przyznanie Róży Ekologii – wyjątkowej nagrody, którą począwszy od tego roku Komunalny Związek Gmin będzie honorował placówki szczególnie zasłużone dla ekodziałalności. Po raz pierwszy w historii, za całokształt pracy Różę Ekologii otrzymała nasza szkoła.
W ten sposób uhonorowano naszą wieloletnią pracę w promowaniu ekologii. Wszystkie nasze działania inspirowała profesor Marzena Jaworska.
Pod nieobecność pani Jaworskiej zadania edukacyjne kontynuowała pani Elżbieta Lamparska. 
Różę Ekologii odebrała w imieniu całej szkoły pani dyrektor Iwona Krumholc.

Miasto Korona Karola, czyli Karlskrona zdobyta!

Wypoczęci, zrelaksowani wyruszyliśmy w piątkowy poranek na podbój miasta. Od rana przywitała na słoneczna pogoda. Karlskrona to miasteczko idealne, zaprojektowane i zbudowane z rozmachem, w którym zachował się stary układ miasta, port wojenny i cenne zabytki. Spacerując po tym cudownym mieście, co chwila byliśmy na innej wyspie.  Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rynku Głównego, na którym znajdują się dwa kościoły: kościół Trójcy Świętej, kościoła Fryderyka oraz pomnik Karola XI. Potem było jeszcze
więcej atrakcji, ponieważ dotarliśmy do Marin Museum- Muzeum Marynarki Wojennej. Największe wrażenie w muzeum wywarła na nas kolekcja galionów, czyli rzeźb umieszczanych na dziobach okrętów. W sali modeli oglądaliśmy imponujących rozmiarów drewniane modele szwedzkich okrętów wojennych. Ciekawostką był również podwodny tunel. Schodzi się pod poziom Morza Bałtyckiego.W jednym miejscu mogliśmy spróbować jak wiosłowało się jako galernik. W specjalnych salach braliśmy udział w bitwie morskiej
strzelając z okrętowej armaty oraz spróbowaliśmy jak działała laska Jakuba czyli przyrząd nawigacyjny z czasów wypraw morskich.  Duże wrażenie zrobiły na nas kolorowe domki w Björkholmen. Urocza była też maleńka wysepka Stakholmen, jedyna bezludna wysepka, na której Szwedzi przychodzą na pikniki. Zobaczyliśmy największy drewniany kościół w Szwecji. To Kościół Admiralicji zbudowany w 1685r. Przy kościele naszą uwagę zwróciły dwie atrakcje. Pierwsza to rzeźba Matsa Rosenboma. Według legendy,
jeśli podniesie się kapelusz i wrzuci pieniądze, na pewno wrócimy do Karlskrony. Zebrane pieniądze przekazywane są potrzebującym ludziom w gminie. Druga atrakcja to pomnik chłopca, Nilsa Holgerssona. Jest on bohaterem książki „Cudowna podróż” napisanej przez Selmę Lagerlöf. Trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy na prom. Wycieczka była naprawdę udana. Polecamy ją wszystkim.