Opieka i wychowanie

Wychowankowie objęci są wszechstronną opieką, wykwalifikowanego personelu pedagogicznego, który stwarza przyjazną i życzliwą atmosferę dla wychowanków.

Wszechstronna opieka dotyczy wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw prawno – bytowych, pomocy zdrowotnej, pomocy w usamodzielnianiu się i uspołecznianiu.

Dodatkowo w Internacie organizowane są zajęcia w sekcjach np.: kulturalno- oświatowej, turystyczno – rowerowej, kulinarnej i plastycznej, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami mieszkańców Internatu.