Kółko turystyczno-fotograficzne rozpoczęło swoją działalność!

Celem kółka jest propagowanie idei turystyki oraz zainteresowanie uczniów potrzebą wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, rozwijania wrażliwości na piękno, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.  Kółko po prostu stwarza możliwość poznania ludzi o wspólnych zainteresowaniach, możliwość wspólnych wyjazdów, możliwość przeżycia tego, co zawsze chcieliście przeżyć, a brakło wam sił i motywacji by zrobić to samodzielnie.  19 września odbyła się pierwsza wycieczka
naszego koła. Wraz z uczniami gdyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczciliśmy bohaterów II wojny światowej uczestnicząc w Rajdzie  pieszym  „Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej” Jeśli chcecie z nami ciekawie spędzić wolny czas, zgłoście się do prof. Joanny Lewandowicz lub prof. Izabeli Soleckiej. Serdecznie zapraszamy!

rajd (1) rajd (2) rajd (3) rajd (4)