Konkurs: „Dokończ historię”

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych
ulubionych postaci ze szkolnych lektur.
Fikcyjnych lub historycznych.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich – liceów, techników
i szkół branżowych.

2. Uczestnik Konkursu przesyła, do 1 marca 2022, na adres SOSW nr 2, jedną pracę konkursową – nie może przekroczyć trzech stron wydruku
komputerowego na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5, w trzech egzemplarzach.

3. Praca powinna być podpisana HASŁEM/PSEUDONIMEM na każdej stronie.

4. Do pracy należy dołączyć, w zaklejonej kopercie, formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), koperta musi być opisana HASŁEM/PSEUDONIMEM

5. Wyniki Konkursu 14 kwietnia 2022

6. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy

7. e-mail Konkursu: kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com

Jury:
Iwona Kienzler – Juror Honorowy – Autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych
i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się
historią, a zwłaszcza rolą kobiet.

oraz: Beata Gajewska, Joanna Lewandowicz, Katarzyna Murawska

Regulamin Konkursu

Zgodna na opublikowanie pracy