Konkurs „Wszechstronny hotelarz”

W dniu 05.03.2019r. w SOSW nr 2 w Gdyni odbył się międzyszkolny konkurs hotelarski WSZECHSTRONNY HOTELARZ”.

Wzięło w nim udział 5 szkół z województwa pomorskiego (ZSS nr 1 Gdańsk, ZSS nr 2 Gdańsk, PZKS Wejherowo, BS I stopnia w ZPS Tczew, SOSW nr 2 Gdynia).

CELE KONKURSU :

– ocena poziomu wszechstronnych umiejętności zawodowych uczestników

– wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa międzyszkolnego

– promocja szkolnictwa zawodowego

– kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Konkurs składał się z dwóch części:

etap teoretyczny – test wyboru (40 zadań)

etap praktyczny – każdy uczestnik musiał wykonać następujace zadania z różnych działów hotelowych t.j.:

ścielenie łóżka,

– nakrycie stołu,

– dekoracyjne składanie ręczników,

– wyposażenie wózka służby pięter w środki niezbędne do pracy,

– wypełnianie dokumentacji hotelowej.

Jury na bieżąco oceniało wykonywanie wszystkich czynności przez każdego uczestnika.

Podczas trwania konkursu panowała przyjazna atmosfera oraz rywalizacja fair play.

Laureaci konkursu:

I miejsce – SOSW nr 2 Gdynia

II miejsce – ZSS nr 1 Gdańsk

III miejscePZKS Wejherowo

IV miejsceZSS nr 2 Gdańsk, BS I stopnia w ZPS Tczew

1 2 3 4 5 7 8 9 6 20190305_120309 20190305_120857 I miejsce IIIniejsce IImiejsce