„Mistrz savoir-vivre”.

W dniu 03.04.2017 odbył się pierwszy etap ogólnoszkolnego konkursu o tytuł „Mistrza savoir-vivre”. Uczniowie wszystkich klas LO i ZSZ wzięli w nim udział. Musieli wykazać się znajomością zasad savoir vivre’u, a w szczególności:

  1. powitanie, prezentacja, pożegnanie,
  2. sztuka prowadzenia rozmowy,
  3. zachowanie się w kinie, restauracji, na koncercie, podczas podróży, w pracy, na specjalnych uroczystościach,  na ulicy itp.,
  4. odpowiedni ubiór na różne okazje,
  5. organizowanie przyjęcia,
  6. czystość, luźne uwagi i spostrzeżenia (takt, dyskrecja, tolerancja, rozczarowanie, pochlebstwa, pochopne osądy itp.).

Natomiast 05.04.2017r.  uczniowie, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów z części pisemnej przystąpili do II etapu –  części praktycznej, na którą składały się 4 zadania:

  •  ułożenie z rozsypanki wyrazowej zdania związanego z kulturą i jego omówienie
  • na podstawie obrazków wskazać, które zachowania są niewłaściwe  i dlaczego
  • znajomość  właściwego zachowania się w danej sytuacji
  • wykazanie się znajomością nakrywania do stołu  (prawidłowe rozpoznanie sztućców, nakrycie stołu do podanego menu, złożenie serwetki według wzoru)

Wyniki konkursu:
I miejsce- Jonatan Żołędziowski
II miejsce- Paweł Gałązka
III miejsce-Alan Białczak

 

DSC_1219 DSC_1223

DSC_1227 DSC_1231