Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz rodziców
na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
w dniu 1 września 2016r. o godz. 9.00 do stołówki szkolnej.

Po uroczystości odbędą się krótkie spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami
w salach lekcyjnych.

WAŻNE INFORMACJE:

ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLNE – wszystkie potrzebne informacje, regulamin oraz formularze wniosków znajdują się w PONIŻSZYM LINKU
W roku szkolnym 2016/17 postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne
2. zasiłek szkolny

 STYPENDIA SZKOLNE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

1. Wsparcie będzie realizowane w postaci rzeczowej , również całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych zajęciach na podstawie przedstawionych rachunków. Świadczenie finansowe będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.

2. Wypełniony wniosek przyjmować będzie pracownik socjalny Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Informację o tym do którego ośrodka należy składać wniosek można uzyskać drogą telefoniczną i e-mailową. Aby to ustalić w zapytaniu należy podać adres zamieszkania rodziny.

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00

– Sekretariat MOPS ul. Grabowo 2,
tel. 58 625 93 38 , 58 625 93 79 ; e-mail: sekretariat@mopsgdyna.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Batalionów Chłopskich 1
tel. 58 627 20 00 , 58 622 09 47 ; e- mail: dops1@mopsgdynai.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Sikorskiego 2A
tel. 58 625 17 49 , 58 625 96 46 ; e- mail : dops2@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Działowskiego 9
tel. 58 663 20 20 , 58 627 51 65 ;e-mail : dops3@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 ul. Abrahama 59
tel. 58 620 24 00 , 58 620 24 04 ; e- mail : dops4@mopsgdynia.pl
– Zespół Wsparcia Dziecka i Rodziny
tel. kom. 514 573 388 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -14.00

3. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie), konieczna też będzie wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny. Podczas rozeznania sytuacji, pracownik socjalny poinformuje o innych dostępnych formach wsparcia Ośrodka dopasowanych do ewentualnych potrzeb rodziny.

4. Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2016 r – uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wspomniani słuchacze do dnia 15 października 2016 r.