Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018r. o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny 2018/2019.

Dzień ten był też okazją do wręczenia dyplomów uczniom, którzy przystępowali
do egzaminów zewnętrznych.
Mamy naprawdę powody do dumy i radości.

M100% naszych uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 7 otrzymało
DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2

Naszą największą dumą jest jednak Robert nasz pierwszy student,
Robert zdał egzamin maturalny ze świetnymi wynikami
i został przyjęty na kierunek Informatyka


1

GRATULUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM ABSOLWENTOM
TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW !!!

3 4