Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 o godz. 9.00
a/ w przypadku ładnej pogody spotkamy się wszyscy na boisku szkolnym
b/ w przypadku deszczu:
– uczniowie klas I na stołówce szkolnej – (uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców)
– uczniowie pozostałych klas, spotykają się ze swoimi
wychowawcami w salach lekcyjnych.
Na tablicy informacyjnej na parterze, będą wywieszone listy klas oraz przydzielone sale.

2. Na godz. 10.00 zapraszamy absolwentów Szkoły Branżowej po odbiór dyplomów.