Konsultacje z nauczycielami w roku szk. 2023/2024

Konsultacje odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli. Warunkiem dostępności nauczyciela w wyznaczonym terminie jest chęć uczestniczenia w nich rodzica/opiekuna bądź ucznia zgłoszona nauczycielowi w terminie 2 dni poprzedzających konsultacje. Na życzenie rodziców/opiekunów bądź ucznia konsultacja może odbyć się on-line.
Poniżej link do godzin konsultacji:

Wykaz dni i godzin konsultacji nauczycieli z rodzicami lub uczniami.