Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Obecnie absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w trzyletnim XVI Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym, które swą rekrutacją obejmuje uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

  • podanie
  • życiorys
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadgimnazjalnej
  • skierowanie z organu prowadzącego
  • świadectwo ukończenia Gimnazjum
  • 3 fotografie
  • karta zdrowia
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest przyznane)