Żywienie – opłaty

OBIADY I POSIŁKI SZKOLNE
INFORMACJA
dla uczniów i rodziców uczniów korzystających z posiłków w szkolnej stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 w Gdyni  

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni z posiłków w stołówce szkolnej.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI SZKOLNE do pobrania

http://sosw2gdynia.pl/wp-content/uploads/2023/09/Deklaracja-zgloszenia-ucznia-na-posilki-do-stolowki-szkolnej2023.doc

CENY ORAZ ZASADY OPŁATY ZA POSIŁKI (obiad dwudaniowy)

1. Ceny posiłków

POSIŁEK CENA DLA UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH
W INTERNACIE
CENA DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW
ŚNIADANIE                                                     7,00 ZŁ
OBIAD                                                     7,00 ZŁ                           7,00 ZŁ
KOLACJA                                                     7,00 ZŁ
                                                   21,00 ZŁ                           7,00 ZŁ

2. Informacje o wysokości opłat za dany miesiąc uczeń otrzymuje najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

3. Opłatę za zaplanowane posiłki wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 5-go dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

Wpłatę prosimy przekazać na rachunek bankowy:

odbiorca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W GDYNI,
UL.ENERGETYKÓW 13
69 1440 1026 0000 0000 1255 5528
podając w tytule :
– imię i nazwisko ucznia,
– miesiąc/rok za jaki okres będą spożywane posiłki

BRAK WPŁATY DO 5- go BĘDZIE RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z DALSZEGO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE.

Uwaga!
Za każdy dzień opóźnienia w opłacie naliczane są odsetki ustawowe ( zgodnie z ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.- tekst jednolity (Dz.U. z 2009 r.Nr 152,poz.1223).

ZASADY ZWROTU Z TYTUŁU NIEOBECNOŚCI LUB REZYGNACJI Z POSIŁKU

  1. Każdą nieobecność lub rezygnację należy zgłosić w Pani Intendentki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 621 95 10 w.60 ewentualnie w sekretariacie osobiście lub telefonicznie : 58 621 95 10 w.56 do godziny 14:00 jeśli odpis ma być od dnia następnego
  1. W razie zgłoszenia choroby lub innej dłuższej nieobecności ucznia zwrotowi podlega
    dzienna wysokość opłaty za każdy ( z wyłączeniem pierwszego) dzień
    nieobecności. Opłata za dzień w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi. O kwotę powstałej z tego tytułu nadpłaty należy pomniejszyć opłatę za miesiąc następny.
  2. Rezygnację z dalszego korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce należy zgłosić do intendentki szkolnej najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja.

Informujemy jednocześnie o możliwości dofinansowania posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Zachęcamy do korzystania z pysznych posiłków w naszym Ośrodku.