Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
– dyrektora
– wyznaczonych przez dyrektora pracowników, upoważnionych przez dyrektora
do przyjmowania skarg i wniosków
2. Dyrektor szkoły lub zastępcy przyjmują skargi i wnioski:
– Dyrektor – w poniedziałek-czwartek w godz. 9.00 – 13.00
– wyznaczeni pracownicy w następujących dniach, godzinach: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00, natomiast w piątek od 8.00 – 19.00