Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13
PKO BP SA. I Oddział Gdynia
nr konta:  88 1440 1026 0000 0000 0669 1633
w treści przelewu proszę wpisać:
darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz klasę