WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW!!!

Prosimy o niedokonywanie w miesiącu grudniu 2016 wpłat na konto bankowe szkoły za żywienie na miesiąc styczeń 2017. Ze względu na zakończenie roku budżetowego wszystkie dokonane w grudniu przelewy zostaną zwrócone na Państwa konto bankowe. za obiady styczniowe prosimy o przelewy dopiero po 1 stycznia 2017.