ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASIE III LOS

W piątek 26 kwietnia 2019r. pożegnaliśmy uczniów klasy III LOS. 
W uroczystości wzięła udział pani Dyrektor Iwona Krumholc,  pani wicedyrektor Aldona Kornacka, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.
Następnie piękne słowa do uczniów skierowała pani dyrektor I. Krumholc.  Swoich uczniów pożegnała też wychowawczyni klasy III LOS p. Marzena Jaworska.
Uroczystym, wyczekiwanym momentem było wręczenie świadectw ukończenia liceum.
Wyróżniający się pod względem nauki i zachowania uczniowie otrzymali nagrody za swoją wyjątkową postawę i naukę w liceum.
1 2 3 4   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Uczniowie klasy III byli bardzo aktywni w życiu szkoły, byli członkami Samorządu
Uczniowskiego, koła wolontariackiego, koła teatralnego, zwyciężali w różnych konkursach.
Za swoją aktywną pracę zostali wyróżnieni przez opiekunów kół.
17 18  20 21 22 23

Kolejnym punktem uroczystości były „Oskary Szkolne 2019” każdy uczeń klasy III LOS był wyjątkowy i miał niepowtarzalne zdolności. Każdy za tę swoją wyjątkowość i wniesienie wielu ciekawych doznań w życiu klasy został nagrodzony indywidualnym Oskarem.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Uczniowie klasy III podziękowali swoim nauczycielom, dyrekcji szkoły oraz
wychowawczyni.

46 47 48 49 50

Kolejnym punktem programu była krótka scenka opowiadająca w humorystyczny sposób jak minęły trzy lata w liceum.  
51
52 53 54 55 56

Na zakończenie wszyscy przybyli zostali poczęstowani pysznym tortem.

57 58

KOCHANI, JUŻ ZA WAMI TĘSKNIMY! POWODZENIA NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA!