Zmiany w STATUCIE – Punktowy System Oceniania Zachowania

Od 1 października 2020r. w naszej szkole obowiązywać będzie Punktowy System Oceniania Zachowania. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje pulę 100 punktów – jest ona równowartością oceny dobrej, którą uczeń poprzez różne swoje zachowania i aktywności może zwiększyć lub zmniejszyć. Szczegółowe zasady oraz kryteria punktowania zachowania znajdują się w znowelizowanych Statutach poszczególnych szkół w rozdziałach Wewnątrzszkolny System Oceniania.