Wszystkie wpisy, których autorem jest Marzena Jaworska

Podziękowanie dla C.H. „Riviera”

W imieniu nauczycieli i uczniów SOSW nr 2 w Gdyni, serdecznie dziękuję
Centrum Handlowemu RIVIERA w Gdyni za zakup sprzętu komputerowego
i przekazanie go za pośrednictwem Gminy Miasta Gdyni na zasadzie bezpłatnego wypożyczenia na czas społecznej kwarantanny uczniom i nauczycielom,
którzy z różnych względów tego rodzaju narzędzi w domu nie posiadali.
Dziękując za sprzęt i wrażliwość społeczną, życzę zdrowia Państwa pracownikom
oraz szybkiego powrotu do pracy w dotychczasowym trybie.

Dyrektor SOSW nr 2
Iwona Krumholc

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH – MATURA 2020

8 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – j. polski – poziom podstawowy
9 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – matematyka – poziom podstawowy 10 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – j. angielski – poziom podstawowy 17 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – informatyka – poziom rozszerzony
18 czerwca 2020 r. godz. 9.00- j. niemiecki – poziom podstawowy 19 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony
24 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – historia – poziom rozszerzony

egzaminy ustne – odwołane

Akademia Dzielnicowa w naszej szkole.

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszej szkole!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszej szkoły: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej szkole.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:

– złożenie wniosku

Etap 2: do 20 kwietnia 2020:

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020:

– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:

– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.