Wszystkie wpisy, których autorem jest Marzena Jaworska

Dyrektor SOSW nr 2 informuje, że w dniach
29 marca – 11 kwietnia 2021r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne.
W szkołach nadal obowiązuje zdalne nauczanie.
Również w dniach 29 marca – 11 kwietnia 2021r.

zawieszona zostaje realizacja zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie
umowy o pracę.

Uwaga maturzyści!

Wydział Edukacji Gdynia
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępnia uczniom klas
maturalnych repozytorium materiałów edukacyjnych (niezbędnik
maturzysty 2021). Jest ono jednym z elementów wsparcia dedykowanego im w ramach „Akademii Maturzysty”. Repozytorium w formie online
gwarantuje uczniom dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych,
które pomogą usystematyzować wiedzę przed egzaminami.

Link do Repozytorium: 
https://wakelet.com/wake/SGziFNpV2vyNwvaRBvvOw

Dyrektor SOSW nr 2 informuje,
że nauczanie zdalne zostaje
przedłużone do 28.02.2021r.
Uczniowie odbywający zajęcia
praktyczne u pracodawców realizują je zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dyrektor SOSW nr 2 informuje,
że nauczanie zdalne zostaje
przedłużone do 14.02.2021r.
Uczniowie odbywający zajęcia
praktyczne u pracodawców realizują je zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

Dyrektor SOSW nr 2 informuje,
że nauczanie zdalne zostaje
przedłużone do 31.01.2021r.
Uczniowie odbywający zajęcia
praktyczne u pracodawców realizują je zgodnie z ustalonym
harmonogramem.