Wszystkie wpisy, których autorem jest Marzena Jaworska

Program Szkoła Mistrzów w naszej szkole.

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?

Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?

Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:

  • szkoleniowców,
  • trenerów,
  • firm zajmujących się szkoleniami.

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszej szkoły: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?

Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć.

Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram

Etap 1: do 16 kwietnia 2020:

– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Etap 2: do 20 kwietnia

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia

– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4:1 września 2020 -31 grudnia 2021:

– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Wycieczka do „Experymentu”

Jeszcze przed odwołaniem lekcji 10 marca uczniowie z klasy II A i III B zdążyli
odbyć bardzo ciekawą wycieczkę do Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Uczniowie zwiedzali ekspozycje 5 wystaw:  Hydroświat, Drzewo życia, Niewidoczne siły, Akcja:człowiek , Kierunek zdrowie.

Interaktywne stanowiska poszczególnych wystaw, dostarczyły uczniom dużą
dawkę wiedzy połączonej z niezapomnianą zabawą z zakresu: fizyki, chemii,  geografii, biologii, anatomii i  astronomii.

Nauczanie zdalne

UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE i NAUCZYCIELE

Od poniedziałku uruchamiamy nauczanie zdalne w naszej szkole.  Na razie tylko klasy licealne, jeżeli sytuacja zamknięcia szkół będzie się przedłużać, uruchomimy również nauczanie zdalne dla szkoły zawodowej.

WAŻNE INFORMACJE:
1/ Korzystamy z platformy Microsoft Office 365  – uczniowie klas II i III mają pozakładane wcześniej konta i umieją już z niej korzystać.

2/ Nauczycielka informatyki założyła dziś konta użytkowników dla uczniów klas pierwszych licealnych oraz wszystkich nauczycieli uczących w liceum.

3/ Dla nowych użytkowników loginy i hasła zostaną rozesłane przez sekretariat szkoły. A wychowawcy klas przekażą je swoim uczniom.

4/ Do wtorku 17.03  prosimy wszystkich, a w szczególności uczniów o  sprawdzenie działalności kont. W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się
na maila dczarnecka@sosw2.onmicrosoft.com

5/ Aby się zalogować proszę wpisać do przeglądarki hasło „office 365 logowanie”  i kliknąć w link, który wyszuka wyszukiwarka, po ukazaniu się okna logowania wpisujemy swój login i hasło ustalone przez administratora. Przy pierwszym logowaniu zmieniamy hasło na swoje.

6/ Po zalogowaniu otworzy się okno, w którym będziemy mieli wiele różnych aplikacji.  Nas na razie interesują przede wszystkim outlook – gdzie będziemy wysyłać do siebie wiadomości oraz classnotebook – czyli zeszyty dla uczniów.

7/ Każdy nauczyciel zakłada classnotebook z nazwą swojego przedmiotu i dla danej klasy. Następnie przypisuje do klasy wszystkich jej uczniów.  Aby przypisać ucznia wystarczy wpisać 3 pierwsze litery imienia i wybrać odpowiednią osobę z listy. Loginy uczniów składają się z imienia, pierwszej litery nazwiska oraz klasy np. Bolek J kl III a

8/ Zarówno w notesie jak i w pozostałych aplikacjach mamy sporo możliwości przesyłania uczniom materiałów i zadań.

9/ Uczniowie proszeni są o systematyczne logowanie się i sprawdzanie czy nie ma nowych zadań, pierwsze zadania pojawią się do czwartku 19.03

Odwołane zajęcia w SOSW nr 2

W związku z zagrożeniem koronawirusem zajęcia w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni zostają odwołane w terminie od 12 marca 2020 (czwartek) do 29 marca 2020 włącznie (niedziela). Jednocześnie prosimy o śledzenie bieżących komunikatów w mediach w szczególności uczniów z Internatu Ośrodka.

Zbiórka elektrośmieci

Jak co roku uczniowie naszej szkoły zaangażowali się bardzo w konkurs „Ekspert E.E.” polegający na zbieraniu elektrośmieci.
Zbiórka połączona z happeningiem odbyła się w tym roku 26 lutego, niestety na wyniki szkolne musimy czekać aż do czerwca. Zobaczymy czy i w tym roku uda nam się zdobyć jakieś miejsce wśród szkół gdyńskich i nie tylko.
Wiadomo już natomiast, że najwięcej elektrośmieci uzbierała w tym roku Agnieszka C. z klasy II b – Brawo Agnieszka!!! Serdeczne gratulacje.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W tym roku DBI odbywał się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
Z tej okazji w naszej szkole na lekcjach informatyki w dniu 17 lutego odbyło się szereg warsztatów, na których poruszane były najważniejsze problemy korzystania z Internetu.
„Przytul hejtera”, „Dodaj przyjaciela”, „Zjawisko cyberprzemocy”, „Seksting”, „Uzależnienie od Internetu” – to tematy, z którymi zapoznali się nasi uczniowie.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ)- materiały.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Ulotka Centrum Dietetyczne Online

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

Wigilia szkolna – tak nakazuje tradycja.

Rok rocznie w naszej szkole przyjęło się, że tuż przed  Świętami Bożego Narodzenia zasiadamy do wspólnej wigilii szkolnej.  I takiej tradycji nie zabrakło i w tym roku.  Mimo obaw, że się nie zmieścimy, spotkaliśmy się wszyscy w środowe popołudnie na szkolnej stołówce, aby wspólnie obchodzić w stołówce. Pani Dyrektor złożyła  wszystkim uczniom i pracownikom Ośrodka życzenia. W tym roku każda klasa przygotowała potrawę wigilijną  Stoły przepełnione były świątecznymi potrawami.  Nie zabrakło barszczu, pasztecików, ryby oraz sałatki warzywnej.  Każdy znalazł dla siebie coś pysznego.  Składaliśmy sobie również życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności.    Śpiewaliśmy kolędy. Obdarowaliśmy się prezentami. Na pewno ten dzień pozostanie na długo w pamięci każdego pracownika i ucznia. To nic, że było głośno, to nic, że było ciasno,  ale tradycja to rzecz święta.

Mikołajki

W tym dniu na przerwach nie było nudno, ponieważ Samorząd Uczniowski przygotował gry i zabawy. Każdy znalazł dla siebie coś, w czym się dobrze czuł. Niektórzy rozwiązywali krzyżówki, rebusy, szukali wyjścia z labiryntu. A ci co lubią sport mogli zmierzyć się podczas spaceru na równoważni, gry w kosza i  unihokeja. Było bardzo dużo atrakcji i bardzo wesoło, a za dobrze wykonanie zadania każdy uczestnik otrzymywał coś słodkiego.

Jubileusz 35- lecia SOSW nr 2 w Gdyni

21 listopada 2019 roku był uroczystym wydarzeniem w życiu naszego Ośrodka.
W tym dniu szkoła była pięknie udekorowana. Przedstawiciele naszych uczniów witali przybyłych na uroczystość dostojnych Gości, absolwentów szkoły, byłych jej pracowników oraz rodziców naszych uczniów. 
Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 11.00 od części artystycznej pt. „Sądny Dzień” w wykonaniu szkolnego Teatru BIS.
Po części artystycznej nastąpiło przywitanie przez prowadzące uroczystość  Panią Joannę Komorowską i Panią Ewę Michalską, nauczycielki przedmiotów zawodowych. 
Następnie Pani dyrektor Iwona Krumholc serdecznie i ciepło przywitała przybyłych na jubileusz 35-lecia Ośrodka Gości, emerytowanych pracowników, uczniów oraz sympatyków Ośrodka.
Na uroczystość przybyli: Bartosz Bartoszewicz-Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia
Magdalena Biegańska-Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością
o. Andrzej Kryger-Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
Ewa Krym-Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni
dr Jarosław Kłodziński-Radny Miasta Gdyni
Beata Wolak-Zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Bartłomiej Przybyciel-Zastępca  Naczelnika Wydziału Edukacji
Beata Szadziul-Naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej
Grażyna Nowicka-Wiceprezes oddziału w Gdyni Związku Nauczycielstwa Polskiego
Joanna Grzesińska-Członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
Monika Rak-Kierownik Działu Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin ‚Dolina Redy i Chylonki’
mł.asp. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni z wydziału prewencji
asp. sztabowy Jarosław Biały-Naczelnik Wydziału Prewencji
sierżant sztabowy Daniel Chrostowski-Dzielnicowy Komisariatu Policji Gdynia Oksywie
starszy brygadier Mirosław Mendyka-Zastępca Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej
Iwona Pol-mł.insp.Straży Miejskiej w Gdyni
mgr Stanisław Siennicki-emerytowany dyrektor SOSW nr 2
Jolanta Złoch-Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
mgr Alicja  Spica-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni
mgr Krystyna Zdunek-Emerytowany Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
mgr  Alicja Poniecka-Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
mgr Lucyna Lewandowska-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
mgr Marzanna Mróz-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
mgr Anna Kordzińska-Grabowska-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
Magdalena Ciechowska-Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii naszego Ośrodka poprowadzone przez Panią wicedyrektor Ewę Baranowicz oraz Panią Joannę Lewandowicz, nauczycielkę języka polskiego. Obejrzeliśmy prezentację weryfikującą dorobek naszej szkoły oraz film przygotowany przez Panią Alicję Pinkiewicz pt. „Rodzice o nas”. Usłyszeliśmy w nim mnóstwo ciepłych słów.

Uroczystość uświetniło  wręczenie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi przez panią dyrektor:
Pani Ewa Baranowicz
Pani Barbara FiedlerPani Marzena Jaworska
Pani Barbara Jagodzińska
Pani Alicja Koprowska
Pani Hanna Lech
Pani Ewa Michalska
Pani Alicja Pinkiewicz
Pani Violetta Rachwalska
Pani Małgorzata Samp

Później nastąpiły przemówienia zaproszonych gości, które rozpoczął Pan wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz. W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, kwiaty, upominki oraz e-maile z ciepłymi słowami.
Pani Dyrektor zakończyła słowami, które będą brzmiały długo w naszych uszach
„Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością,
doświadczenia z młodością.
Jestem przekonana, że to co najlepsze
dopiero przed nami!”

Przybyli na uroczystość Goście, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność prezentacji oraz słodki poczęstunek. Przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, wystawy. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te zdobywane obecnie. Dzięki kronikom szkolnym można było wspominać dawne czasy.

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.