Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021

Od 1 października 2020 każdy nauczyciel będzie do dyspozycji rodziców przez 1 godzinę w miesiącu. Konsultacje będą odbywały się w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams – dostęp w Office365, rodzic loguje się przez konto swojego dziecka.
Szczegółowy wykaz dni i godzin konsultacji oraz Instrukcja korzystania krok po kroku z aplikacji Teams znajdują się tutaj:

Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 według następujących zasad i harmonogramu.

godz. 9.00 – uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej i Liceum

godz. 10.00 – uczniowie klas drugich Liceum

godz. 11.00 – uczniowie klas drugich Szkoły Branżowej

godz.12.00 – uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej i Liceum

Uczniowie nie wchodzą do budynku, tylko udają się na wskazane przez pracownika szkoły miejsce na boisku szkolnym.
W przypadku deszczu spotkania odbędą się tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SOSW nr 2 W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

REGULAMIN INTERNATU NA CZAS PANDEMII

Podziękowanie dla C.H. „Riviera”

W imieniu nauczycieli i uczniów SOSW nr 2 w Gdyni, serdecznie dziękuję
Centrum Handlowemu RIVIERA w Gdyni za zakup sprzętu komputerowego
i przekazanie go za pośrednictwem Gminy Miasta Gdyni na zasadzie bezpłatnego wypożyczenia na czas społecznej kwarantanny uczniom i nauczycielom,
którzy z różnych względów tego rodzaju narzędzi w domu nie posiadali.
Dziękując za sprzęt i wrażliwość społeczną, życzę zdrowia Państwa pracownikom
oraz szybkiego powrotu do pracy w dotychczasowym trybie.

Dyrektor SOSW nr 2
Iwona Krumholc

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH – MATURA 2020

8 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – j. polski – poziom podstawowy
9 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – matematyka – poziom podstawowy 10 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – j. angielski – poziom podstawowy 17 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – informatyka – poziom rozszerzony
18 czerwca 2020 r. godz. 9.00- j. niemiecki – poziom podstawowy 19 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony
24 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – historia – poziom rozszerzony

egzaminy ustne – odwołane