XV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

W piątek 10 czerwca 2022 odbył się w naszej szkole nasz coroczny Konkurs Ekologiczny. Cieszymy się, że po dwóch latach pandemii mogliśmy się spotkać i doskonale bawić, utrwalając wiedzę ekologiczną.
Tematem tegorocznego konkursu było: Jesteśmy odpowiedzialni za nasze odpady”
W konkursie uczestniczyło 7 zespołów ze szkół z Gdyni, Rumi i Wejherowa.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali karty pracy na temat: „Droga odpadu od konsumenta do unieszkodliwienia”, „Jak zapobiegamy powstawaniu odpadów?”, „Recykling – wielka sprawa”, „Jak nie marnować żywności?”
Wykonywali też zadania praktyczne: „Daj drugie życie swoim ubraniom”, „Produkty w lodówce”, „Zasady nie marnowania żywności”
Zadanie plastyczne polegało na wykonaniu dowolnego zwierzęcia z butelki plastikowej po różnych płynach.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą okazała się Szkoła Podstawowa nr 6 z Rumi,
natomiast wśród szkół branżowych zwyciężyła
Szkoła Branżowa I st. nr 7 z Gdyni.
Gratulujemy zwycięzcom!

Pozostałe miejsca
Kategoria szkół podstawowych
2 miejsce SP nr 11 z Gdyni;
3 miejsce SP nr 7 z Wejherowa
Kategoria szkół branżowych
2 miejsce Szk. Branżowa I st. nr 5 z Wejherowa;
3 miejsce ZSS nr 17 z Gdyni.

Konkursy z języka angielskiego.

W maju zostały przeprowadzone dwa szkolne konkursy z języka angielskiego dla uczniów
XIV LO,  których organizatorami były nauczycielki jęz. angielskiego – Joanna Kucińska i Katarzyna Białkowska.

W dniu 18 maja odbył się I etap Konkursu Słuchowego  z języka angielskiego.
26 maja w II etapie wyłoniono 4 zwycięzców:
1 miejsce zajęli:   Oliwier Jordan- Golemienko – IA 
(ex aequo)  Piotr Siemańczyk –  IIC
2 miejsce:               Igor Remisz – IB
3 miejsce:               Robert Trawiński – IA

W dniu 25 maja odbył się Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Czołowe miejsca zajęli  następujący uczniowie:                               

1 miejsce:              Piotr Siemańczyk – IIC
2 miejsce:             Jakub Skrzypkowski – IIB
3 miejsce:             Robert Karpiuk – IIID        

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom !

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego 2021/22.               

WELL DONE!  CONGRATULATIONS!

Zakończenie roku szkolnego klas III XVI LOS

29 kwietnia 2022r. odbyła się u nas podniosła uroczystość pożegnania szkoły przez absolwentów klas trzecich licealnych.
Na początku uroczystości odbyło się przekazanie sztandaru ośrodka nowemu pocztowi sztandarowemu.

Następnie pani Dyrektor Ośrodka mgr Iwona Krumholc pożegnała uczniów życząc im sukcesów na nowej drodze życia, spełniania marzeń i powodzenia podczas egzaminu maturalnego.

Dumą naszej szkoły jest w tym roku Krzysztof,
z klasy III A, który otrzymał świadectwo
z czerwonym paskiem.
Serdecznie gratulujemy!

Po rozdaniu świadectw uczniom klasy III A i III B wręczono nagrody i wyróżnienia tym, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działalność wolontariacką, ekologiczną czy też w kółku teatralnym.

Na zakończenie delegacja klas trzecich podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom Ośrodka. W części artystycznej obejrzeliśmy filmiki wspominające życie klasowe w ciągu 3 lat nauki w XVI LOS.

Zbiórka elektrośmieci

W środę 20 kwietnia 2022 odbyła się w naszej szkole akcja odbioru zebranych przez nas w ciągu całego roku szkolnego elektrośmieci. Zbiórka odbywała się w ramach konkursu „Ekspert E.E.” organizowanego przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Okazało się, że znowu jesteśmy najlepsi i w kategorii szkolnej udało nam się zdobyć I miejsce wśród szkół biorących udział w konkursie.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY SIĘ ZAANGAŻOWALI
W ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA AS

W dniu 04 marca 2022r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia AS, które będzie działało przy naszym Ośrodku.

Głównym celem Stowarzyszenia AS – nawiązującego swoją nazwą do takich umiejętności jak aktywność, samodzielność w życiu codziennym uczniów, jest odpowiedzialne wchodzenie w dorosłe życie, nauka podstaw przedsiębiorczości, wychodzenie spod opiekuńczego parasola rodziców
oraz:

a. Wspieranie rozwoju i usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami,
b. Uniezależnienie się osób z niepełnosprawnościami od pomocy społecznej poprzez aktywne stanowienie o sobie,
c. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób z niepełnosprawnościami,
d. Dążenie do optymalnego rozwoju jednostki i uspołecznienie jej,
e. Działania na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami,
f. Wpływanie na treść przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
g. Ograniczanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Decyzją dyrektora SOSW nr 2 w Gdyni po uzgodnieniu
z Prezydium Rady Rodziców w dniach 27.01 – 11.02. 2022
uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne.
W trybie stacjonarnym zgodnie z planem odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki u pracodawcy.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność

nie mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się zdalnie z terenu szkoły po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby do dyrektora placówki.

Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni informuje, że zawiesza zajęcia
stacjonarne od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
Uczniowie Szkoły Branżowej uczęszczają na zajęcia

praktyczne według planu.
Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność nie

mogą realizować zajęć on-line w domu, mogą uczyć się
zdalnie z terenu szkoły po uprzednim zgłoszeniu takiej
potrzeby do dyrektora placówki.
Powrót wychowanków do internatu 10 stycznia 2022r.