Opłaty – legitymacje, świadectwa

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26,00 zł

Kwotę należy wpłacić na konto:
PKO BP 58 1020 1811 0000 0702 0387 1910

W tytule należy podać: imię i nazwisko osoby, której zostanie wydany duplikat legitymacji lub świadectwa.